Terug

Verandering tijdelijk verblijf per 1 januari 2024

Misschien heb je wel eens gebruik gemaakt van tijdelijk verblijf bij Nieuw Unicum of heb je al een voorlopige aanvraag gedaan voor 2024. Vanaf 1 januari 2024 verandert echter ons aanbod en bieden wij alleen nog tijdelijk verblijf aan cliënten die een Wlz-indicatie hebben.

De indicatie bepaalt welke zorg wij jou kunnen bieden en of je naast zorg en verblijf ook behandeling en/of dagbesteding kunt krijgen bij Nieuw Unicum. Op website van het Zorginstituut kun je hierover meer informatie vinden. Voor het aanvragen en krijgen van een Wlz-indicatie kun je contact opnemen met je huisarts en/of de website van het CIZ.

Heb je geen Wlz-indicatie?

Nieuw Unicum is een woonzorginstelling binnen de langdurige zorg (Wlz). Mocht je op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) eerder gebruik hebben gemaakt van ons tijdelijk verblijf, dan is dat helaas niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2024. Kortdurende zorg binnen de Zvw is bedoeld voor mensen die tijdelijk medisch noodzakelijk zorg nodig hebben, nog niet naar huis kunnen, dus tijdelijk een plek nodig hebben om te herstellen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. En deze zorg levert Nieuw Unicum niet.

Ter overweging

Wij realiseren ons dat dit een teleurstelling voor je kan zijn en dat dit impact kan hebben op jouw situatie. Uiteraard kun je overwegen om een Wlz-indicatie aan te vragen via uw huisarts dan wel bij het CIZ. Mocht een Wlz-indicatie nog geen optie voor je zijn, dan kun je contact zoeken met je gemeente en vragen of je op basis van de Wmo in aanmerking komt voor logeeropvang. Nieuw Unicum levert geen logeeropvang op basis van de Wmo.

Cliënten die in de afgelopen tijd gebruik hebben gemaakt van tijdelijk verblijf (VBT) zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van deze verandering. Met dit besluit willen we verder bouwen aan een gezond en toekomstbestendig Nieuw Unicum dat zorg kan blijven bieden aan mensen met progressieve MS (multiple sclerose) en Niet Aangeboren Hersenletsel.

Heb je vragen?

Klik op de button hieronder.