Ik ben verwijzer

Consultatie en verwijzing

Ben je MS-verpleegkundige, huisarts, medisch specialist, psycholoog, fysio- of ergotherapeut? Dan kun je een beroep doen op onze in MS-gespecialiseerde artsen en behandelaren. Bijvoorbeeld voor consultatie of om een patiënt door te verwijzen.

Je kunt terecht bij Nieuw Unicum wanneer je

Nieuw Unicum in het kort:

Multiple sclerose (MS) – MS Expertisecentrum

Nieuw Unicum is ook een MS Expertisecentrum. Al onze zorg- en activiteitenmedewerkers en behandelaren zijn gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en behandeling van mensen met multiple sclerose (MS). Ook kunnen mensen bij ons logeren en langdurend verblijven.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Na een ongeval of hart- of herseninfarct kunnen hersenen onherstelbaar beschadigd raken. Mensen met hersenletsel kunnen daardoor mogelijk niet meer goed zelfstandig hun leven leiden zoals zij dat gewend waren. Dan kan zorg, behandeling en verblijf bij Nieuw Unicum een optie zijn. Ook patiënten met progressieve neurologische aandoeningen kunnen bij ons terecht.

Kijk de rondleidingsfilm

We hebben een rondleidingsfilm gemaakt: Dit is Nieuw Unicum. In deze virtuele tour laten bewoners en medewerkers onder meer de faciliteiten zien, ons Behandelcentrum en de verschillende woonvormen. Zo krijg je vast een idee van wat wij kunnen bieden.

Wil je meer weten?

Denk je dat het MS Expertisecentrum van Nieuw Unicum iets voor jouw patiënt of mantelzorger van een patiënt kan betekenen? Of heb je behoefte aan meer informatie en wil je overleggen met een van onze artsen, MS-verpleegkundigen of behandelaren? We helpen je graag verder.