MS Onderzoek

Praktijkgericht en wetenschappelijk

Wij vinden het belangrijk om onze kennis continu te vernieuwen. Zo kunnen we de zorg, ondersteuning en behandeling voor mensen met MS blijven verbeteren en innoveren. Daarom verrichten we praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek. Ons uiteindelijke doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen met MS.

Waarom doen we onderzoek binnen Nieuw Unicum?

We bieden multidisciplinaire zorg en expertise aan mensen met lichamelijke en cognitieve beperkingen. Die beperkingen zijn vaak een gevolg van MS (multiple sclerose) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het is belangrijk dat we ons continu afvragen: waarom bieden we bepaalde zorg op deze manier? Zou de zorgverlening beter kunnen? Voortdurend leren en verbeteren is essentieel voor het bieden van de best passende zorg. Voor nu en in de toekomst.

Wat is praktijkgericht onderzoek?

Een aantal van onze behandelaren is actief betrokken bij onderzoek naar MS. De nadruk hiervan ligt steeds meer op de praktische kant. Praktijkgericht onderzoek richt zich op het beantwoorden van vraagstukken die zich dagelijks in de  zorg kunnen voordoen. Het onderzoek is multidisciplinair van aard. Dit houdt in dat we samen met alle direct betrokkenen, zoals bewoners, cliënten, mantelzorgers, zorgmedewerkers, verpleegkundigen en behandelaren kijken naar mogelijke oplossingen voor zorgvraagstukken. Door deze multidisciplinaire blik ontwikkelen we kennis, breiden we onze expertise uit. Samen zorgen we er voor dat de zorg in de praktijk beter wordt.

Samenwerking met kennisinstituten

Voor het wetenschappelijk onderzoek werken we nauw samen met kennisinstituten, in het bijzonder met het MS Centrum Amsterdam en de Nederlandse Hersenbank.

We zijn betrokken bij de volgende onderzoeken:

Door aangepaste vragenlijsten betere, snellere behandeling

We wilden onderzoeken hoe we de vragenlijsten kunnen inkorten en tegelijk zo volledig mogelijk kunnen maken.

Grip krijgen op cognitieve problematiek bij mensen met MS

Het is frustrerend als je je niet goed kunt uiten, of niet goed begrijpt wat iemand bedoelt.

Begeleiding van de MenS naast de mens met MS

Mantelzorgen voor iemand met MS is zwaar. Een speciale training biedt ondersteuning, voorlichting en tips.

De meerwaarde van multidisciplinaire behandelingen

Wat voor gevolgen heeft dit voor de kwaliteit van leven van mensen met MS?

Need for speed: een cognitief revalidatieprogramma

Een veel voorkomende klacht bij MS betreft het denkvermogen: Denk aan geheugen- of aandachtsproblemen. 

Vragenlijst naar slikstoornissen bij MS

De DYMUS, een vragenlijst voor het screenen van moeilijkheden met slikken, is door Nieuw Unicum en De Mick vertaald naar het Nederlands.

Behandeling van slikstoornissen bij MS

Neuromusculaire elektrostimulatie (NMES) wordt in Nieuw Unicum toegepast bij de behandeling van slikproblemen.

Literatuuronderzoek naar spraakproblemen

Om een behandeling te ontwikkelen bij spraakproblemen bij MS, maken we een systematisch overzicht van verschillende wetenschappelijke studies.

Relatie tussen pijn en cognitie bij MS

Om dit te onderzoeken worden er diverse neuropsychologische testen en vragenlijsten afgenomen.