MS Onderzoek

Praktijkgericht en wetenschappelijk

Wij vinden het belangrijk om onze kennis continu te vernieuwen. Zo kunnen we de zorg, ondersteuning en behandeling voor mensen met MS blijven verbeteren en innoveren. Daarom verrichten we praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek. Ons uiteindelijke doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen met MS.

Waarom doen we onderzoek binnen Nieuw Unicum?

We bieden multidisciplinaire zorg en expertise aan mensen met lichamelijke en cognitieve beperkingen. Die beperkingen zijn vaak een gevolg van MS (multiple sclerose) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het is belangrijk dat we ons continu afvragen: waarom bieden we bepaalde zorg op deze manier? Zou de zorgverlening beter kunnen? Voortdurend leren en verbeteren is essentieel voor het bieden van de best passende zorg. Voor nu en in de toekomst.

Wat is praktijkgericht onderzoek?

Een aantal van onze behandelaren is actief betrokken bij onderzoek naar MS. De nadruk hiervan ligt steeds meer op de praktische kant. Praktijkgericht onderzoek richt zich op het beantwoorden van vraagstukken die zich dagelijks in de  zorg kunnen voordoen. Het onderzoek is multidisciplinair van aard. Dit houdt in dat we samen met alle direct betrokkenen, zoals bewoners, cliënten, mantelzorgers, zorgmedewerkers, verpleegkundigen en behandelaren kijken naar mogelijke oplossingen voor zorgvraagstukken. Door deze multidisciplinaire blik ontwikkelen we kennis, breiden we onze expertise uit. Samen zorgen we er voor dat de zorg in de praktijk beter wordt.

Samenwerking met kennisinstituten

Voor het wetenschappelijk onderzoek werken we nauw samen met kennisinstituten, in het bijzonder met het MS Centrum Amsterdam en de Nederlandse Hersenbank.

We zijn betrokken bij de volgende onderzoeken: