Bewonersraad

De bewoners van Nieuw Unicum worden vertegenwoordigd door enkele afgevaardigden die samen de Bewonersraad vormen. Via de Bewonersraad kunnen zij meepraten en meedenken over bijvoorbeeld: veiligheid, hygiëne, de sfeer op de afdeling/locatie, bescherming van de privacy, enzovoort. Op deze manier praten bewoners mee over onderwerpen die het algemeen belang aangaan.

Belangrijk en zinvol werk

De Bewonersraad heeft regelmatig overleg met de raad van bestuur, met de verschillende managers en met medebewoners. Medezeggenschap wil niet alleen zeggen dat de Bewonersraad meepraat, maar ook dat er naar de Bewonersraad geluisterd wordt. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) staan de spelregels beschreven en welke rechten de Bewonersraad heeft.

Advies- en instemmingsrecht

De onderwerpen waarover de raad van bestuur advies behoort te vragen aan de Bewonersraad zijn bijvoorbeeld: ingrijpende verbouwingen of nieuwbouw, een fusie met een andere instelling, de begroting van de organisatie of de benoeming van de bestuurder. Sommige besluiten mogen door de bestuurder alleen genomen worden als de Bewonersraad hiermee instemt. Dat noemen we instemmingsrecht. Het gaat dan om onderwerpen die de bewoner direct raken. Bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met de kwaliteit van zorg, zoals: voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne, klachtenbehandeling en de aanstelling van leidinggevenden. Verder heeft de Bewonersraad het recht om ongevraagd advies te geven.

Overleg met de bewoners

Meerdere keren per jaar organiseren we bewonersbijeenkomsten per hof of locatie. De bewonersraad is hierbij aanwezig. Aan de orde komen dan ervaringen met betrekking tot het verblijf bij Nieuw Unicum, voeding, veiligheid, dagbesteding, kwaliteit van zorg of bejegening.

Contact met de Bewonersraad

Natuurlijk kan er ook buiten een bewonersbijeenkomst om contact met de Bewonersraad zijn. Het kan zijn dat er dingen spelen die je liever niet in een bewonersbijeenkomst aan de orde stelt. Alleen al het vertellen kan soms helpen, maar het kan ook zijn dat wij je de weg wijzen om een bepaalde kwestie elders bespreekbaar te maken. Je bent altijd welkom bij ons.

Rogier, voorzitter van de Bewonersraad