Anbi-status

Stichting Nieuw Unicum heeft de fiscale status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de organisatie zich voor zeker 90% voor de samenleving inzet.

Hierdoor kun je jouw giften aan Nieuw Unicum in veel gevallen van de belasting af trekken. Meer informatie over de ANBI status is te vinden op de site van de belastingdienst.

Contactgegevens

Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort
Postadres: Postbus 263, 2042 AG Zandvoort

Kamer van Koophandelnummer: 41223176
RISN nummer: 002859725 

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

Beleidsplan

Lees meer over de missie en visie van Nieuw Unicum.

Bestuur en toezicht

Bestuurders: M. de Vries en A.M. Jasper-Van Nellen
Voorzitter Raad van Toezicht: H. Kruijer 

Financiële verantwoording, beloningsbeleid en verslag uitgevoerde activiteiten

Informatie over het beloningsbeleid van het bestuur is te vinden in de jaarrekening.
Voor het personeel gelden de afspraken gemaakt in de CAO gehandicaptenzorg.