Samenwerking

Vanwege onze kennis en ervaring op het gebied van zorg en begeleiding van mensen met MS (multiple sclerose), hebben wij waardevolle samenwerkingen met verschillende partijen die een belangrijke rol spelen op het gebied van MS. Door onze krachten te bundelen kunnen we samen een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld van mensen met MS. Maar we werken ook samen met zorginstellingen zowel in de regio als landelijk. Gezamenlijk trekken we op bij organisatie-overstijgende thema’s als gegevensbescherming, oplopende personeelstekorten en de betaalbaarheid van zorg.

Met wie werken wij samen?

MS Centrum Amsterdam

Op het gebied van onderzoek werken wij samen met het MS Centrum Amsterdam. Dit is een toonaangevend (inter)nationaal centrum op het gebied van MS waar hoogwaardig onderzoek, zorg voor patiënten en de opleiding van talenten centraal staan. Door de combinatie van fundamenteel, toegepast en klinisch onderzoek binnen het centrum kunnen onderzoeksbevindingen snel in de zorg worden toegepast.

Stichting MS Research

Stichting MS Research is een fondsenwervende instelling (CBS gekeurd) met als belangrijkste doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar MS. Dit onderzoek moet leiden tot het vinden van de oorzaak van de ziekte en de verdere verbetering van de behandeling van mensen met MS. Daarnaast geeft Stichting MS Research voorlichting over MS aan een breed publiek en financiert zij het ontwikkelen van kwaliteitsmodellen voor zorg.

MS Vereniging Nederland

De MS Vereniging Nederland is met circa 10.000 leden de grootste onafhankelijke patiëntenvereniging voor mensen met MS en hun direct betrokkenen. De vereniging biedt activiteiten en diensten aan, die mensen met MS en hun betrokkenen ondersteunen bij vragen en problemen.

Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds zet zich al 30 jaar in voor een beter leven voor mensen met MS. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting, financieren van onderzoek en het organiseren van activiteiten. Jaarlijks is Nieuw Unicum vertegenwoordigd op de Nationale MS Dag. Op dit evenement horen mensen met MS en hun naasten onder andere het laatste nieuws over medicatie en behandelingen.

Samenwerkingsverband Sigra

Op het gebied van patiëntenzorg, arbeidsmarkt & scholing en innovatie werken we samen met 145 collega-zorginstellingen in de regio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Diemen, Amstelland Meerlanden en Kennemerland via het samenwerkingsverband Sigra. Op deze manier kunnen we organisatie-overstijgende vraagstukken samen efficiënter oppakken.

VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)

Nieuw Unicum is aangesloten bij de VGN. De VGN is de branchevereniging van organisaties die professionele ondersteuning bieden aan mensen met een beperking.