Samenwerking

Vanwege onze kennis en ervaring op het gebied van zorg en begeleiding van mensen met MS (multiple sclerose), hebben wij waardevolle samenwerkingen met verschillende partijen die een belangrijke rol spelen op het gebied van MS. Door onze krachten te bundelen kunnen we samen een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld van mensen met MS. Maar we werken ook samen met zorginstellingen zowel in de regio als landelijk. Gezamenlijk trekken we op bij organisatie-overstijgende thema’s als gegevensbescherming, oplopende personeelstekorten en de betaalbaarheid van zorg.

Met wie werken wij samen?

MS Centrum Amsterdam

Op het gebied van onderzoek werken wij samen met het MS Centrum Amsterdam. Dit is een toonaangevend (inter)nationaal centrum op het gebied van MS waar hoogwaardig onderzoek, zorg voor patiënten en de opleiding van talenten centraal staan. Door de combinatie van fundamenteel, toegepast en klinisch onderzoek binnen het centrum kunnen onderzoeksbevindingen snel in de zorg worden toegepast.

Stichting MS Research

Stichting MS Research is een fondsenwervende instelling (CBF gekeurd) met als belangrijkste doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar MS. Dit onderzoek moet leiden tot het vinden van de oorzaak van de ziekte en de verdere verbetering van de behandeling van mensen met MS. Daarnaast geeft Stichting MS Research voorlichting over MS aan een breed publiek en financiert zij het ontwikkelen van kwaliteitsmodellen voor zorg.

MS Vereniging Nederland

MS Vereniging Nederland is de onafhankelijke belangenvereniging voor mensen met Multiple Sclerose (MS) en aanverwante aandoeningen NMO(SD) en MOG(AD). Zij zetten zich in om de kwaliteit van leven van mensen met MS te bevorderen door verschillende activiteiten en diensten aan te bieden, zoals de MS-voedingslijn, de MS-telefoon en via aangesloten coaches. Hun 7.700 leden bepalen waar zij zich voor inzetten. Dit doen ze door het behartigen van hun belangen bij onder andere zorgverleners, zorgverzekeraars en de politiek, door het geven van informatie en advies en door hen in contact te brengen met andere mensen met MS en/of hun naasten. 

Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds zet zich al 30 jaar in voor een beter leven voor mensen met MS. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting, financieren van onderzoek en het organiseren van activiteiten. Jaarlijks is Nieuw Unicum vertegenwoordigd op de Nationale MS Dag. Op dit evenement horen mensen met MS en hun naasten onder andere het laatste nieuws over medicatie en behandelingen.

Samenwerkingsverband Sigra

Op het gebied van patiëntenzorg, arbeidsmarkt & scholing en innovatie werken we samen met 145 collega-zorginstellingen in de regio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Diemen, Amstelland Meerlanden en Kennemerland via het samenwerkingsverband Sigra. Op deze manier kunnen we organisatie-overstijgende vraagstukken samen efficiënter oppakken.

VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)

Nieuw Unicum is aangesloten bij de VGN. De VGN is de branchevereniging van organisaties die professionele ondersteuning bieden aan mensen met een beperking.