Aanmelding, indicatie en wachtlijst

Logeren of langdurend verblijf; hoe regel je dit?

Voor de verschillende mogelijkheden gelden verschillende voorwaarden. Ook de bekostiging is anders geregeld.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden voor logeren als je minimaal 18 jaar bent. Als je tussen de 18 en 67 jaar bent, kun je gebruikmaken van langdurend verblijf, zorg, behandeling en ondersteuning van Nieuw Unicum.

Hoe meld je je aan voor logeren?

Om bij Nieuw Unicum te logeren heb je het volgende nodig:

  • een zorgindicatie ZZP LG 4 tot en met 7 of
  • een PGB op basis van een LG 4 tot en met 7


Hoe wordt logeren bekostigd?

Bij deze tijdelijke opname zijn er verschillende mogelijkheden voor vergoeding van de kosten, te weten:

Hoe meld je je aan voor langdurend verblijf?

Met een ZZP LG 4 tot en met 7 kun je een appartement betrekken bij Nieuw Unicum. Voor langdurend verblijf heb je een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Als je wilt meedoen aan de activiteiten die wij bij wijze van dagbesteding organiseren, dan vraag je dit apart aan. 

 

Hoe wordt langdurend verblijf bekostigd?

De kosten van langdurende opname krijg je via de Wlz (Wet langdurige zorg) vergoed. Je betaalt een eigen bijdrage afhankelijk van je inkomen. De rekening hiervoor ontvang je van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Wachtlijst

Voor langdurend verblijf hanteren wij een wachtlijst. Om op deze wachtlijst te komen, nodigen we je uit het aanmeldformulier in te vullen. Vervolgens nemen de medewerkers van Intake en Opname contact met je op. Samen bespreek je welke behandeling en ondersteuning wij jou kunnen bieden.

Wil je meer weten?

Bijvoorbeeld over zorg, ondersteuning, verblijfsmogelijkheden of aanmelding? Je kunt een afspraak maken met de medewerkers van intake en opname: