OVER Nieuw Unicum

Waar staat Nieuw Unicum voor?


Denken in mogelijkheden

Nieuw Unicum biedt zorg, behandeling en ondersteuning aan volwassenen met complexe lichamelijke en ook cognitieve beperkingen. Samen met jou kijken we naar wat, ondanks beperkingen, wel mogelijk is. En: hoe jij de regie over je eigen leven houdt. Daarbij hebben we ook oog voor de mensen die om jou heen staan. Ons MS Expertisecentrum is uniek in Nederland.

Onze missie

We doen al het mogelijke om mensen met (progressieve) lichamelijke en cognitieve beperkingen een waardevol en betekenisvol bestaan te geven. We zijn hierin creatief en ambitieus. Ieder mens is anders en daarom geloven we in de dialoog. Door in gesprek te blijven met elkaar:

Onze kernwaarden

We werken vanuit de kernwaarden: warm, toegewijd en professioneel en vullen deze als volgt in:

Warm

De relatie tussen bewoners en medewerkers, en medewerkers onderling is een essentiële factor voor de kwaliteit van zorg. We werken op basis van respect, vertrouwen en dialoog. We luisteren naar de ander en verwachten dat de ander eveneens een luisterend oor heeft en openstaat voor dialoog, met aandacht en respect voor elkaar en van mens tot mens.

Toegewijd

Wij zijn betrokken als medewerker en als mens, en hebben hart voor Nieuw Unicum, voor bewoners, hun naasten en onze collega’s. Daarom zijn wij open, benaderbaar en aanspreekbaar voor elkaar.

Professioneel

Wij staan voor betrokken, deskundige en vakbekwame medewerkers. Wij bieden onze medewerkers een omgeving waarin zij kunnen leren, zich ontwikkelen en kunnen groeien, zodat zij vanuit de visie van Nieuw Unicum en de geldende kwaliteitskaders bewoners professioneel en met respect ondersteunen. Wij vragen van onze medewerkers dat zij zich inspannen om blijvend bevoegd en bekwaam te zijn. Wij geven onze medewerkers regelruimte binnen gestelde kaders en beleggen bij hen passende verantwoordelijkheden om daarmee een continue beroep te doen op hun professionaliteit.

Bestuur en toezicht

Nieuw Unicum heeft een tweehoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht met vijf leden.

Kwaliteit

In Nieuw Unicum staat het welbevinden en de gezondheid van bewoners centraal. Daar zetten medewerkers zich dagelijks voor in.

Bewonersraad

De Bewonersraad behartigt de belangen van de bewoners van Nieuw Unicum en praat mee over het beleid van de organisatie.

Jaarrekening

Onze jaarrekening geeft een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken van het afgelopen jaar.

Samenwerking

We geloven in de kracht van samenwerken en daarom maken we deel uit van verschillende netwerken en verbanden.

Willemijn en Annet bestuur Vrienden van Nieuw Unicum

Vrienden van Nieuw Unicum

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum steunt projecten die de kwaliteit van leven van de bewoners verhogen.

Anbi

Nieuw Unicum heeft een Anbi-status. Dit betekent dat we ons nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang.