OVER Nieuw Unicum

Waar staat Nieuw Unicum voor?


Denken in mogelijkheden


Nieuw Unicum biedt zorg, behandeling en ondersteuning aan volwassenen met complexe lichamelijke en ook cognitieve beperkingen. Samen met jou kijken we naar wat, ondanks beperkingen, wel mogelijk is. En: hoe jij de regie over je eigen leven houdt. Daarbij hebben we ook oog voor de mensen die om jou heen staan. Ons MS Expertisecentrum is uniek in Nederland.

Onze missie

Nieuw Unicum biedt multidisciplinaire zorg en behandeling aan volwassenen met complexe lichamelijke en cognitieve beperkingen. Wij willen bewoners een waardevol en betekenisvol bestaan bieden. Vanuit onze opgebouwde expertise en jarenlange ervaring kiezen wij daarbinnen voor een focus op MS (multiple sclerose).

Onze visie

Ieder mens is anders en daarom geloven wij in de dialoog. De dialoog tussen medewerkers en bewoners, tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en naasten van bewoners, tussen medewerkers en externe stakeholders, en alle andere denkbare varianten. Door in gesprek te blijven met elkaar:

Onze kernwaarden

We werken vanuit de kernwaarden: warm, professioneel en toegewijd en vullen deze als volgt in:

Warm

De relatie tussen bewoner en zorgmedewerker is een essentiële factor voor de kwaliteit van zorg. Deze relatie is gebaseerd op respect en vertrouwen. We ontmoeten elkaar van mens tot mens, dichtbij, met aandacht en een luisterend oor. We stellen ons invoelend op. Zo horen we (afstemmen met) en zien we (afstemmen op) wie de bewoner is en wat hij/zij nu nodig heeft. We hebben oog voor de kleine dingen en gaan uit van mogelijkheden (ja, tenzij).

Toegewijd

We zijn toegewijd. We hebben hart voor ons vak en zijn authentiek betrokken bij onze bewoners hun naasten en elkaar.

Professioneel

De kernwaarde professioneel staat voor deskundige en vakbekwame medewerkers die volgens een gedeelde visie en kwaliteitskaders bewoners ondersteunen. Een belangrijk uitgangspunt is ons respect voor de eigen regie van bewoners. Dit betekent dat onze zorg rondom de bewoner op maat georganiseerd wordt. We werken in teamverband, vanuit een professionele attitude.

Bestuur en toezicht

Nieuw Unicum heeft een tweehoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht met vijf leden.

Kwaliteit

In Nieuw Unicum staat het welbevinden en de gezondheid van bewoners centraal. Daar zetten medewerkers zich dagelijks voor in.

Bewonersraad

De Bewonersraad behartigt de belangen van de bewoners van Nieuw Unicum en praat mee over het beleid van de organisatie.

Jaarrekening

Onze jaarrekening geeft een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken van het afgelopen jaar.

Samenwerking

We geloven in de kracht van samenwerken en daarom maken we deel uit van verschillende netwerken en verbanden.

Willemijn en Annet bestuur Vrienden van Nieuw Unicum

Vrienden van Nieuw Unicum

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum steunt projecten die de kwaliteit van leven van de bewoners verhogen.

Anbi

Nieuw Unicum heeft een Anbi-status. Dit betekent dat we ons nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang.