KWALITEIT

Bij Nieuw Unicum staat het welbevinden en de gezondheid van bewoners centraal. Daar zetten onze medewerkers zich dagelijks voor in. Regelmatig kijken we als zorgorganisatie naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Wat gaat goed, wat kan beter? Daar waar we verbetermogelijkheden zien, passen we zaken aan. Die continue verbetering is het uitgangspunt voor ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

Kwaliteitsrapport

Jaarlijks leggen wij verantwoording af over onze kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Dat zijn we wettelijk verplicht, maar dat vinden we ook heel belangrijk. In ons kwaliteitsbeeld is te lezen hoe we het afgelopen jaar gewerkt hebben: Wat waren we van plan, wat is er gelukt en wat niet? En: waar willen we in het komende jaar extra aandacht aan besteden?

Voortdurend werken aan kwaliteit

We beschouwen onze zorg voor kwaliteit en veiligheid als een onderdeel van onze managementcyclus en vinden dat een goed ingericht managementsysteem een middel is om de kwaliteit en veiligheid te bewaken en te waarborgen. We hebben voortdurend aandacht voor:

Nieuw Unicum voldoet als Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) aan het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit kader is opgebouwd uit diverse onderwerpen, zogenaamde bouwstenen, en geeft ons handvatten om de kwaliteit binnen Nieuw Unicum te bewaken, te verbeteren en om ons te verantwoorden.      

Nieuw Unicum volgt Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe afspraken voor het stappenplan dat zorgaanbieders volgen bij onvrijwillige zorg. Deze afspraken staan in de Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd). Nieuw Unicum volgt deze Bestuurlijke Afspraken.