Voor wie

Wat is jouw situatie?

Nieuw Unicum kan je helpen als je MS hebt of niet aangeboren hersenletsel. Ook verwijzers, medisch specialisten en behandelaren kunnen we op weg helpen. Mantelzorgers betrekken we graag bij de zorg voor hun naaste.

Ik heb MS (multiple sclerose)

Ik heb hersenletsel

Ik ben verwijzer, medisch specialist of behandelaar

Ik ben mantelzorger

Wil je meer weten?

Bijvoorbeeld over zorg, ondersteuning, verblijfsmogelijkheden of aanmelding? Je kunt een afspraak maken met de medewerkers van intake en opname: