Need for Speed: een cognitief revalidatieprogramma voor mensen met MS

Een veel voorkomende klacht bij MS betreft het denkvermogen (het komt voor bij 35-70% van mensen met MS). Denk hierbij aan geheugenklachten (bijvoorbeeld een afspraak of een verjaardag vergeten) of aandachtsklachten (het kan teveel zijn als de TV aanstaat en er in dezelfde kamer ook een luid gesprek wordt gevoerd).

Uit objectieve metingen blijkt ook dat een vertraagde snelheid van informatieverwerking heel vaak voorkomt . Het kan voor iemand met MS bijvoorbeeld lastig zijn om een gesprek te volgen als er te snel gepraat wordt, of het kan net iets langer duren voordat deze persoon antwoord geeft op een vraag.

Stefanos Prouskas is werkzaam als onderzoeksassistent bij Nieuw Unicum en zal in samenwerking met het VUmc MS Centrum Amsterdam onderzoek doen naar de revalidatie van het denkvermogen. Door middel van een computertraining die vijf weken duurt, onderzoekt hij of de snelheid van informatieverwerking verbeterd kan worden bij mensen met progressieve MS. Het effect van deze training is al eerder onderzocht bij mensen met relapsing-remitting MS en daaruit is geconcludeerd dat de snelheid van informatieverwerking verbeterd werd door de computertraining. 

Aangezien er weinig tot geen behandelopties beschikbaar zijn voor mensen met progressieve MS en klachten met het denkvermogen zo vaak voorkomen, is het zeer nuttig om te onderzoeken of deze training ook effectief en haalbaar is bij deze groep. Voorafgaand aan elk medisch-wetenschappelijk onderzoek, moet het onderzoek eerst goedgekeurd worden door een Medische-Ethische Toetsingscommissie. Zo’n commissie kijkt of alles wat het onderzoek inhoudt veilig en verantwoord is, vooral voor de deelnemers.

Het onderzoek is op dit moment ingediend bij de Medische-Ethische Toetsingscommissie van het VUmc. Nadat dit is goedgekeurd kunnen cliënten van Nieuw Unicum benaderd worden om deel te nemen aan dit onderzoek. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door een subsidie van MoveS en Stichting MS Research.