Volg ons: facebook instagram linkedin youtube     lettergrootte: printen

Langdurend verblijf

Diverse mogelijkheden voor verblijf in Nieuw Unicum


Nieuw Unicum biedt u verschillende mogelijkheden voor langdurend verblijf met zorg en ondersteuning. Afhankelijk van uw wensen en zorgbehoefte biedt Nieuw Unicum passende huisvesting. Als uw behoefte aan zorg en ondersteuning toeneemt, heeft u wellicht andere huisvestingswensen. 

Locaties Nieuw Unicum
De huisvestingslocaties van Nieuw Unicum zijn:

 

Zorg en ondersteuning
Op alle locaties is 24 uur per dag zorg en ondersteuning aanwezig. In overleg met u (en uw mantelzorger) maken we heldere afspraken over hoeveel ondersteuning u op welk gebied nodig heeft. Een belangrijk gegeven hierbij is uw zorgzwaartepakket. De afspraken over de zorg en ondersteuning leggen we vast in een ondersteuningsplan dat we jaarlijks met u evalueren.

 

Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum
Het Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum is een onderdeel van Nieuw Unicum en ondersteunt ruim 250 mensen met MS, waarvan er meer dan 125 permanent bij ons verblijven. We hebben in de loop van de jaren veel expertise opgebouwd in de begeleiding en behandeling van de beperkingen die voortkomen uit MS, zoals spasmes, pijn, vermoeidheid, incontinentie- en cognitieproblemen.

 

Aanmelding en CIZ-indicatie
U kunt u voor Nieuw Unicum aanmelden als u tussen 18-67 jaar bent. Wanneer u MS heeft en ouder bent dan 67 jaar is een opname ter bespreking. Voor een langdurend verblijf in Nieuw Unicum is een indicatie van het CIZ noodzakelijk. De kosten van opname krijgt u via de Wlz (Wet langdurige zorg) vergoed. U betaalt een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen. De rekening hiervoor ontvangt u van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor verdere inlichtingen of hulp bij de aanvraag van een CIZ-indicatie met betrekking tot opname in Nieuw Unicum kunt u terecht bij de Coördinator intake en opname op telefoonnummer 023-5761139 of e-mailadres: intakeenopname@nieuwunicum.nl

Uitnodiging voor oriënterend gesprek met rondleiding
Wilt u meer weten over de verblijfsmogelijkheden bij Nieuw Unicum? We nodigen u graag uit voor een oriënterend en informatief bezoek met rondleiding. Tijdens dit bezoek vindt tevens een intakegesprek plaats met de medisch eindverantwoordelijk arts. U kunt hiervoor een afspraak maken met de coördinator intake en opname. De coördinator is elke werkdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 14 uur bereikbaar via telefoonnummer 023 – 576 11 39.  Mailen kan ook: intakeenopname@nieuwunicum.nl. Hier kunt u ook terecht met uw vragen. Vanwege grote drukte kan het langer duren voordat u wordt uitgenodigd.Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2022 - alle rechten voorbehouden