Terug

Psychologen

Omgaan met veranderingen in cognitie, stemming en gedrag

Het psychologenteam van Nieuw Unicum biedt zowel diagnostiek als behandeling voor bewoners. Beschadigingen in de hersenen, veroorzaakt door bijvoorbeeld MS (multiple sclerose) of een beroerte, kunnen leiden tot veranderingen in cognitie, stemming en gedrag. Deze gevolgen zijn vaak de aanleiding voor een verwijzing naar een van onze psychologen. Ook hebben zij een rol in het behouden of verbeteren van de kwaliteit van zorg als het gaat om de omgang met psychologische veranderingen bij bewoners.

ergotherapeut behandeling

Wat doet de psycholoog voor jou als bewoner?

Door beschadigingen in de hersenen kun je problemen krijgen in het denkvermogen (cognitie). Denk hierbij aan vergeetachtigheid, concentratieproblemen of moeite met plannen en organiseren. Daarnaast kunnen vermoeidheid of stemmingsklachten van invloed zijn op je dagelijks functioneren. Bij progressieve ziektebeelden verergeren de symptomen of kunnen de symptomen wisselen. Hierdoor kun je onzeker worden of gefrustreerd en het vraagt om voortdurende aanpassing. En dat is niet makkelijk. Een behandeling van een psycholoog kan dan helpen.

Diagnostiek

De psychologen van Nieuw Unicum kunnen ook neuropsychologisch onderzoek doen bij bewoners. Hierbij brengen ze het denkvermogen (cognitie) in kaart en geven ze jou en jouw omgeving tips. Een neuropsychologisch onderzoek kan ook horen bij een multidisciplinaire screening (MDS) als je gebruik maakt van tijdelijk verblijf. Hierbij word je door meerdere disciplines uit het behandelteam.

gezien. De bevindingen en adviezen kun je delen met je eigen behandelaar.

Behandeling

De psychologen behandelen bewoners bij complexe problematiek. Ze stemmen de behandeling af op de hulpvraag. Hier kunnen zij ook naasten bij betrekken. Vaak is de behandeling gericht op het leren leven met de ziekte en het leren omgaan met de gevolgen ervan.

Mediatieve begeleiding

Soms is individuele of groepsbehandeling niet meer mogelijk, door de gevolgen van de ziekte. Dan kunnen de psychologen de behandeling mediatief aanbieden. Dit houdt in dat de verpleging en verzorging, familie en anderen nauw betrokkenen ingezet worden om het contact te verbeteren. Ook passen ze iemands leefomgeving beter aan op de behoeften en mogelijkheden. De psychologen zijn vaak betrokken bij mediatieve begeleiding en coaching van het zorgteam en ondersteuning van het netwerk van mantelzorgers rondom de bewoner.