Volg ons: facebook instagram linkedin youtube     lettergrootte: printen

Over Nieuw Unicum

Direct naar:

Download bijlage:
Kwaliteitsrapport Nieuw Unicum 2020
Download bijlage:
Kwaliteitsrapport Nieuw Unicum 2020 bewoners/cliƫntversie

Kwaliteit in Nieuw Unicum

Voortdurend werken aan verbeteringen in de zorg


Nieuw Unicum werkt aan een continue verbetering van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan onze bewoners. Dit is het uitgangspunt voor ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

We hebben voortdurend aandacht voor:

  • de veiligheid van zowel cliënten als medewerkers;
  • het verhogen van de efficiency;
  • verlagen van het ziekteverzuim;
  • realiseren van een optimale bezetting;
  • en het blijvend voldoen aan wet- en regelgeving.

We beschouwen onze zorg voor kwaliteit & veiligheid als een onderdeel van onze managementcyclus en vinden dat een goed ingericht managementsysteem een middel is om de kwaliteit & veiligheid te bewaken en te waarborgen.

Nieuw Unicum voldoet als Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) aan het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit kader is opgebouwd uit diverse onderwerpen, zogenaamde bouwstenen, en geeft ons  handvatten om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren en om ons te verantwoorden. 

Hoe wij in 2020 vorm hebben gegeven aan dit kwaliteitskader kunt u lezen in het kwaliteitsrapport over 2020 (pfd).

Er zijn twee versies:
- Een uitgebreide publieksversie;
- Een bewonersversie, waarin de belangrijkste onderwerpen aan de orde komen.

Beide zijn aan de linkerkant te downloaden.
 

 Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2022 - alle rechten voorbehouden