Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen

Psychologen

Omgaan met veranderingen in cognitie, stemming en gedrag


In Nieuw Unicum werken (neuro, klinisch)-psychologen en GZ-psychologen. Zij onderzoeken, behandelen en begeleiden cliënten die ziekten en beschadigingen van de hersenen hebben en begeleiden daarnaast ook hun systeem, familie, mantelzorgers. 

Hersenletsel kan het gevolg zijn van een ongeval, een beroerte, een ziekte, een aangeboren aandoening. Klachten die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld: vergeetachtigheid, concentratieproblemen, moeite met plannen en organiseren, achteruitgang in het denkvermogen, belemmerende vermoeidheid, veranderingen in gedrag. 

Het gaat in veel situaties om vragen als:

  • Wat betekent het hersenletsel in het dagelijks leven?
  • Zijn er blijvende beperkingen en zullen de beperkingen bij een progressieve ziekte toenemen en in welke tempo zal dit gebeuren?
  • Hoe moet ik omgaan met verlies van mijn vaardigheden en welke mogelijkheden kan en wil ik blijven benutten?

Diagnostiek (neuropsychologisch onderzoek)
De psychologen kunnen de gevolgen voor de cognitie (het denkvermogen), de stemming en veranderingen in het gedrag onderzoeken. Cognitieve – en stemmingsstoornissen kunnen hinderlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven, zowel voor de cliënt zelf, maar ook voor diens omgeving. Het verkrijgen van inzicht in de aard ervan is nodig om ermee te leren omgaan.

Onderzoek bestaat meestal uit de afname van vragenlijsten en testen. Ook de eerste intakegesprekken met de cliënt en diens systeem spelen een belangrijke rol bij het onderzoeken wat er precies aan de hand is, en hoe het komt dat iemand vastloopt op bepaalde gebieden.

Afhankelijk van de hulpvragen van de cliënt en/of de verwijzer (huisarts, revalidatiearts of specialist) kan een neuropsychologisch onderzoek worden uitgevoerd waarbij de cognitieve problemen en soms ook stemmingsproblemen in kaart worden gebracht. Dit onderzoek is vaak onderdeel van de multidisciplinaire screening, waarbij het huidig functioneren voor alle domeinen in kaart wordt gebracht en adviezen worden gegeven over vervolgbehandeling.

Ook kan er worden gekozen voor een (uitgebreider) neuropsychologisch onderzoek, waarbij veranderingen in de cognitie worden geobjectiveerd, vaak in combinatie met een stemmingsonderzoek, soms persoonlijkheidsonderzoek en onderzoek naar gehanteerde copingstijlen. Ook wordt onderzocht in welke mate vermoeidheid een belemmerend effect heeft op iemands functioneren.

Behandeling
De psychologen behandelen cliënten van Nieuw Unicum bij vaak complexe problematiek. De behandeling is individueel of in een groep (dus samen met andere cliënten en een psycholoog) en bestaat uit diverse gesprekken/bijeenkomsten. Ook kan het systeem rondom de cliënt betrokken worden bij de behandeling.

Zo zijn stemmingsstoornissen vaak goed te behandelen met gesprekstherapie en of medicijnen en kunnen problemen met de cognitie aangepakt worden door het leren van zogenaamde compensatiestrategieën. Vaak is de behandeling gericht op het leren leven met de ziekte en het leren omgaan met de gevolgen ervan. Voorbeelden van behandelingen zijn hulp bij verwerkingsproblematiek, cognitieve training (het leren van strategieën en gebruik maken van hulpmiddelen), oplossingsgerichte therapie, mindfulness, ACT, etc.

Via MS zorg op afstand bestaat de mogelijkheid van online behandelingen, waarbij er middels een digitale verbinding gesprekken met de psycholoog worden gevoerd.

Mediatieve begeleiding, coaching van zorgteams, ondersteuning van het systeem rondom de client
Indien individuele of groepsbehandeling niet meer mogelijk is door de gevolgen van de ziekte, kan de behandeling mediatief aangeboden worden. Dat wil zeggen dat de verpleging en verzorging, familie en andere nauw betrokkenen ingezet worden om het contact te verbeteren en iemands leefomgeving beter aan te passen op behoeften en mogelijkheden. Nauw contact met verwanten is daarbij erg belangrijk. De psychologen zijn vaak betrokken bij mediatieve begeleiding en coaching van het zorgteam en ondersteuning van het systeem rondom de client.

De psychologen werken samen met de artsen, het maatschappelijk werk, de fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtist en de zorgteams.

De psychologen zijn betrokken bij de cliënten, die in Nieuw Unicum permanent wonen of er tijdelijk verblijven, maar zien ook extramurale cliënten voor diagnostiek en behandeling.

Bekijk hier de film waarin de neuropsycholoog vertelt over cognitieve problemen bij MS.Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2021 - alle rechten voorbehouden