Volg ons: facebook instagram linkedin youtube     lettergrootte: printen

Verwijzen van uw patiënt

Samen zorg, begeleiding en behandeling optimaliseren


Voor thuis en elders wonende mensen met MS bieden wij de volgende diensten waar u uw patiënt naar kan verwijzen:

  • MS zorg op afstand: een online coachingsprogramma voor mensen met MS waarbij een MS-verpleegkundige advies en informatie geeft over het omgaan met de beperkingen die MS met zich meebrengt. Het is bedoeld als aanvulling op de reguliere (medische) behandeling die een patiënt al ontvangt.
  • Multidisciplinaire Screening MS: op één dag of indien nodig op twee dagen wordt een patiënt door een aantal in MS gespecialiseerde professionals van het behandelteam onderzocht en gezamenlijk brengen zij een geïntegreerd (behandel)advies uit. In dit advies staat beschreven wat op dit moment de juiste zorg, behandeling en begeleiding voor de patiënt is. Zowel de patiënt als de verwijzer ontvangt het advies. De Multidisciplinaire screening kan ook plaatsvinden tijdens een tijdelijke opname van de cliënt. Klik hier voor het verwijsformulier.
  • Neuropsychologisch onderzoek: In dit onderzoek wordt het cognitief functioneren van een patiënt in kaart gebracht. De neuropsycholoog test o.a. aandacht, geheugen, concentratie en het vermogen tot plannen en organiseren. Ook stemming en energie komen aan de orde. Na afloop van het onderzoek ontvangen de patiënt en de verwijzer een verslag met adviezen.
  • Tijdelijk verblijf: maximaal zes weken aaneengesloten verblijf in een appartement van Nieuw Unicum. De reden voor een tijdelijk verblijf kan zijn: nader onderzoek en/of behandeling, ontlasting van de thuissituatie of kennismaken met Nieuw Unicum en gebruikmaken van de MS-expertise.
     

Overige dienstverlening
Naast bovengenoemde diensten bieden wij ook diverse mogelijkheden voor:Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2023 - alle rechten voorbehouden