Terug

Logopedisten

Omgaan met communicatie-, kauw- en slikproblemen

Het logopedistenteam van Nieuw Unicum kan bewoners begeleiden, adviseren en behandelen bij problemen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor en kauw- en slikproblemen. Het optimaliseren van de kwaliteit van leven heeft hierbij de hoogste prioriteit. De logopedisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met MS (multiple sclerose).

Wat doet de logopedist voor jou als bewoner?

Door MS kun je moeite krijgen met spreken. De logopedist behandelt communicatie in de breedste zin van het woord. Dit kan zijn op het gebied van adem, stem, spraak, taal en gehoor. Zo kan de logopedist bijvoorbeeld therapie starten om de verstaanbaarheid te verbeteren. Daarnaast geeft de logopedist tips aan de omgeving; communiceren doe je immers met z’n tweeën. Soms is het nodig om te kijken naar ondersteunende communicatie met een hulpmiddel. Het aanleren van het gebruik hiervan, begeleidt de logopedist. Ook kan de logopedist een screening doen wanneer je minder hoort of wanneer er een probleem met je gehoorapparaat is en de zorgmedewerker dit niet kan oplossen. Zo nodig wordt de audiciën, die Nieuw Unicum regelmatig bezoekt, ingeschakeld.

Slikonderzoek

Ook (ver)slikproblemen komen voor bij MS. Als het vermoeden bestaat dat iemand slikproblemen heeft en de oorzaak niet duidelijk is, kan de logopedist een FEES-onderzoek uitvoeren. FEES staat voor Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken. Ook wanneer we meer informatie willen hebben over het functioneren van de spieren die je bij het slikken gebruikt, is er aanleiding voor een FEES-onderzoek.

Hoe werkt het FEES-onderzoek?

Tijdens het FEES-onderzoek brengt de logopedist een endoscoop (camera) in via de neus naar de keel, terwijl je een beetje eten of een slokje drinken doorslikt. Op een scherm is te zien wat er met het eten en drinken gebeurt. Wordt het makkelijk doorgeslikt of blijft het achter in de keel? Op basis van de bevindingen kan de logopedist gerichte adviezen geven en een passende behandeling starten. 

Consistentie van eten en drinken aanpassen

Na het slikonderzoek, en ook na observaties en registraties kan de logopedist adviezen geven voor het aanpassen van de consistentie van voeding en dranken. Hierbij hanteren ze de schaal van IDDSI.

Spieractiviteit stimuleren met NMES

Voor de behandeling van sommige slikproblemen kan de logopedist gebruik maken van Neuromusculaire Elektrostimulatie (NMES). Hierbij worden elektroden op de huid onder de kin geplaatst om elektrische impulsen aan de spieren te geven. Deze impulsen zorgen voor gedeeltelijke samentrekking van de spieren in het mond-keelgebied. De elektroden nemen als het ware een stukje aansturing van de spieren die normaliter door de zenuw plaatsvindt over. Hierdoor vindt er een betere samentrekking van de spier plaats. Op deze manier worden de spieren getraind om het slikken krachtiger, meer gecontroleerd en daarmee veiliger te maken.