Terug

Artsen

Jouw medisch aanspreekpunt

Het medisch team van Nieuw Unicum bestaat uit basisartsen, een specialist ouderengeneeskunde, een klinisch geriater, een internist-infectioloog en een internist-endocrinoloog. De basisartsen werken onder supervisie van de specialisten. Ons team is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van ingewikkelde medische klachten.

Behandelteam arts in gesprek met bewoner

Wat doet de arts jou voor als bewoner?

Wanneer je ziekteverloop vordert, kunnen complicaties ontstaan als bijvoorbeeld obstipatie, verwardheid, spasmen, blaasontsteking of decubituswonden. De artsen beoordelen ontstane problemen en onderzoeken mogelijkheden voor verbetering en behandeling. Behoud van functionele mogelijkheden en kwaliteit van leven is hierbij het uitgangspunt. Ook voeren de artsen gesprekken over leefstijl, medicatie en levenseindevraagstukken.

Multidisciplinaire aanpak

Als het nodig is, verwijzen ze je door naar specialisten in het ziekenhuis. Het artsenteam werkt nauw samen met collega’s uit andere disciplines binnen Nieuw Unicum en daarbuiten. Deze multidisciplinaire aanpak is een voorwaarde voor de kwaliteit van zorg die wij bieden bij complexe zorg- en behandelvraagstukken. De artsen hebben hierbij de regie.

Regelmatig contact en overleg

Wekelijks bezoekt een arts de afdeling. Ook kun je een afspraak maken voor het spreekuur. Jaarlijks is er een multidisciplinair behandeloverleg (MDO) en wordt een behandelplan opgesteld. Hierbij zijn mantelzorgers ook welkom. Bij acute verandering van de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de bewoner wordt de arts direct betrokken. Ook de mantelzorger wordt geïnformeerd.

Samenwerking

In de avond-, nacht- en weekenddiensten wordt het artsenteam van Nieuw Unicum ondersteund door een vast team van huisartsen uit de regio. De artsen werken ook samen met medisch specialisten van onder meer het Spaarne Gasthuis en SEIN.
Wij stellen een wetenschappelijke agenda op om in de nabije toekomst, samen met gelieerde instellingen en ziekenhuizen in de regio, wetenschappelijk onderzoek uit te werken.