Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen

Nieuws


Bekijk alle berichten

HKZ wederom behaald

geaudit volgens nieuwe norm

Geplaatst op 15-02-2018

Nieuw Unicum is gecertificeerd volgens de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). De HKZ  heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van onze organisatie. Het maakt zichtbaar dat dit systeem voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Het betekent dat de organisatie de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt en de zorg aan de cliënt  centraal stelt, betrouwbare resultaten kan presenteren en voortdurend werkt aan verbeteringen. Jaarlijks wordt er een onafhankelijke audit gedaan en aan de hand van de uitkomsten van deze toetsing wordt beoordeeld of  wij dit kwaliteitskeurmerk mogen blijven voeren. Eens in de drie jaar vindt een uitgebreide hercertificeringsaudit plaats en dat betekent de start van een nieuwe cyclus van drie jaar. Deze uitgebreide audit vond eind 2017 plaats op basis van de nieuwe HKZ-normen. Belangrijk aandachtspunt van de nieuwe HKZ-norm (2015) is te laten zien dat je als organisatie risicogebaseerd denkt en werkt. Door dit toe te passen wordt de organisatie proactief in plaats van reactief. 

Gedurende drie dagen hebben auditoren van de firma DNV verschillende afdelingen bezocht en documenten gelezen van en over Nieuw Unicum. Er zijn gesprekken geweest met de bestuurder en het managementteam, de cliëntenraad en met diverse andere functionarissen. Aan het einde van de auditdagen zijn de bevindingen gerapporteerd tijdens een afsluitende bijeenkomst. Nieuw Unicum werd gecomplimenteerd met een aantal sterke punten. Deze zijn o.a.:

  • Er is veel aandacht voor organisatiebrede innovaties, zoals de opzet van de multidisciplinaire scholing MS en de multidisciplinaire screening (MDS). Voor mensen met MS die niet bij Nieuw Unicum verblijven, is de MDS gekoppeld aan de mogelijkheid om tijdelijk bij Nieuw Unicum te verblijven.
  • De aandacht voor professionalisering van de interne opleidingen.
  • De ontwikkeling van de teamreflecties en aftrap van teamreflecties bij de Dag van Ethiek.
  • Het gestructureerde intakeproces van geïnteresseerde/nieuwe cliënten dat uitgevoerd wordt door een zeer deskundig en enthousiaste opnamecoördinator.
  • Dat we winnaar zijn van de Vernet Health Award vanwege ons lage ziekteverzuim en de structurele aandacht die er is voor verzuim.
  • De heldere en complete beschrijving van ons kwaliteitssysteem en de implementatie van de nieuwe HKZ-norm.
  • De cliëntmonitor (enquête) die afgenomen wordt en het gebruik daarvan voor managementinformatie.
  • De gemalen boterham welke door de samenwerking van o.a. logopedisten, diëtiste en medewerker voedingsbegeleiding tot stand is gekomen.
  • Het op initiatief van en met grote betrokkenheid van de cliëntenraad tot stand gekomen Familienet, een digitaal platform waarmee de communicatie van familie en mantelzorgers wordt geoptimaliseerd.
  • De inzet van elektrisch vervoer (de 'huifkar') waarmee cliënten van en naar hun dagbesteding worden vervoerd.

Naast het benoemen van onze sterke punten hebben de auditoren een aantal punten genoemd waar we aan moeten werken, zogenaamde observaties. Deze zijn met name gericht op het door ontwikkelen van PlanCare 2.0, ons zorgdossier. Daarnaast is aangegeven dat we bij een aantal van onze procesbeschrijvingen risico-inventarisaties moeten toevoegen, zodat zichtbaar wordt welke maatregelen we nemen om risico’s te beheersen. Ten slotte hebben de auditoren een aantal tips gegeven om ook op andere onderdelen in de organisatie het risicogebaseerd denken door te voeren. Uiteraard gaan we hiermee aan de slag.


Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2020 - alle rechten voorbehouden