Volg ons: facebook instagram linkedin youtube     lettergrootte: printen

Keurmerk voor Meldcode

huiselijk geweld en kindermishandeling


Nieuw Unicum heeft, conform de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, een meldcode opgesteld. De meldcode is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er in relatie tot cliënten vermoedens zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode van Nieuw Unicum is (wederom) getoetst door de LVAK (landelijk vakgroep aandachtsfunctionarissen) en goedgekeurd.

Nieuw Unicum beschikt hiermee over een beleidsdocument dat voldoet aan de wettelijke eisen. Wij laten hiermee zien dat Nieuw Unicum de meldcode goed heeft geïmplementeerd en geborgd in de organisatie. Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2022 - alle rechten voorbehouden